Den kreative hjerne og den logiske hjerne

Man kan bruge sin hjerne på mange måder og specielt to måder, som de fleste kender til, er den kreative måde og den logiske måde. Den kreative måde at tænke på, er ved at få ideer, hvor man tænker i løsninger på et givent problem, hvad en det handler om udtrykket i et stykke kunst eller det at skulle inderette et rum, på en god måde. Typisk vil man her tænke i farvekombinationer og nye måder at sætte ting sammen på, som tilsammen giver et nyt indtryk eller udtryk, som passer med resten af boligen.

Den logiske måde at tænke på indebære, at man tænker mere i matematiske termer og går mere faktuelt til løsning af opgaver. Man holder sig inden for gense standarter, som kunne være regne regler eller konkrete måle metoder, som giver mere kvantitative resultater og ikke kvalitative. Det handler om at have en mere metodisk fremgangsmåde, som der kan måles på, for at skabe et givent resultat i løsning en et problem.